ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 11 ถึง 20 จากข้อมูล 21
หัวข้อวันที่ประกาศ
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. จำนวน ๔ ศูนย์ และ สำหรับโรงเรียน (สพฐ) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕12 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2565
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างทาง หมู่ที่ ๒ บ้านช่องด่าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหว้า ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ขนาด กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2565
จ้างปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยคร้อ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กจ.ถ.๕๕-๐๐๒ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องด่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 เมษายน 2565