วันต่อต้านยาเสพติดโลก

20 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 นี้ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมสวมเสื้อ
สีขาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

“รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด”

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!