กิจกรรมประชาสัมพันธ์ "สายด่วน แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย"

13 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13 - 17  มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ "สายด่วน แจ้งเหตุด่วนสาธารณภัย"  โดยได้เดินรณรงค์และติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามร้านค้าและแหล่งชุมชน ภายในตำบลช่องด่าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!