ขอปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านชั่วคราว

19 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ขอปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่านชั่วคราวเพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและทำความสะอาด เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 โดยจะเปิดทำการปกติ ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!