ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ขอปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ชั่วคราว

30 มีนาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  ขอปิดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ชั่วคราว   เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อและทำความสะอาด เป็นเวลา  2 วัน ตั้งแต่วันที่  31  มีนาคม -  1  เมษายน  2565  โดยจะเปิดทำการปกติ ในวันจันทร์ที่  4  เมษายน  2565

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!