ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

ท่านสามารถติดต่อ - สอบถาม งานในส่วนราชการของพื้นที่ตำบลช่องด่าน

ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

      หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160

      โทร.034-603815

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com