วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดกาญจนบุรี  จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 12.00 น. ที่ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร (อาร์.เอส.โฮเต็ล) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization