โครงการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ได้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการเสริมสร้างสุขภาพจิตให้แข็งแรง ได้พัฒนาศักยภาพในการทำงานของตนเองและนำไปใช้ในการสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization