โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ได้เล็งดห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหสดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการดำเนินการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อสร้างทัศนคติให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้จักการยับยั้งชั่งใจในการป้องกันปัญหา เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization