“มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ”

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ได้จัดทำโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ”เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าทั่วประเทศให้ได้ 3 ล้านเครื่อง และนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี อบต.ช่องด่าน จึงเชิญชวนร่วมบริจาคมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช่แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำเอารายได้จากรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือและสื่อเพื่อการศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารจำนวน 1,000 แห่ง ต่อไป โดยนำมาบริจาคได้ที่ อบต.ช่องด่านในวันและเวลาราชการ
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com