ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่กับตัวผู้มีความเสี่ยงสูงcovic 19 ในพื้นที่ตำบลช่องด่าน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
อบต.ช่องด่าน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่กับตัวผู้มีความเสี่ยงสูงcovic 19 ในพื้นที่ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
#ร่วมมือรวมใจไปด้วยกัน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com