ต้อนรับนายอำเภอบ่อพลอย

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  ต้อนรับ นายไพโรจน์  จึงธนาเจริญ นายอำเภอบ่อพลอย จากการมาตรวจเยี่ยม ในวัน อังคาร ที่ 7 กรกฎาคม 2564 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com