ตรวจสารเสพติดพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ตรวจสารเสพติดพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2564

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com