ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด-19

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน ลงพื้นที่บ้านประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรนา19 (โควิด-19)  

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com