โครงการ "รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมนัดพบ Co-Payment จ้างงานเด็กจบใหม่ ในวันพฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีภัฏ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้ 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com