ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านห้วยคร้อ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization