ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอโทรศัพท์ 034-603815 กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com, admin@chongdan.go.th, saraban@chongdan.go.th


พิกัด GPS : 14.383563, 99.513954
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน
หมู่ที่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี 71160
เบอร์โทรศัพท์ 034-603815
กองคลัง 034-603819
Email : chongdan.gmap@gmail.com
Chong Dan Subdistrict Administrative Organization