สำนักปลัด

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)