คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน

กำจาย นกดำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน โทร.098-3083952